Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Dopravná nehoda s únikom nebezpečnej látky

  • Odstavte vozidlo, podľa možností mimo dosah pôsobenia nebezpečnej látky tak, aby zostala zachovaná priepustnosť komunikácie pre príchod záchranných zložiek.
  • Ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky, zastavte motor vozidla a urýchlene opustite zamorený priestor, chráňte si dýchacie cesty prostriedkami improvizovanej ochrany (vreckovka, šatka a pod.).
  •  V žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému dopravnému prostriedku, z ktorého uniká nebezpečná látka (neohrozujte svoj život).
  • Čo najskôr oznámte nehodu na tiesňovej linke.
  • Nedotýkajte sa nebezpečnej látky ani predmetov, ktoré by mohli byť ňou kontaminované.
  • Po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu alebo polície.
Tesňové linky: integrovaný záchranný systém
tel.: 112
Hasiči
tel.: 150
Záchranná zdravotná služba
tel.: 155
Polícia
tel.: 158