Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Všeobecné zásady pri vyžadovaní pomoci

Ak vyžadujete pomoc v tiesni alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte:
  • svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete,
  • druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.),ň
  • rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce a pod.),
  • miesto udalosti,
  • ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.),
  • po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.
Dôležité telefónne čísla: Integrovaný záchranný systém
tel.:112
Záchranná zdravotná služba
tel.:155
Hasiči
tel.:150
Okresné riaditeľstvo HaZZ Michalovce
tel.: 056/64 41 820
Polícia
tel.:158
Obvodné oddelenie PZSR Strážske
tel.: 056/64 77 333
Mestská polícia
tel.:0908 08 28 28
Poruchová linka plyn
tel.:0850 111 727
Poruchová linka elektrina
tel.:0800 123 332
Poruchová linka voda
Východoslovenská vodárenská spol. a.s., závod Košice
tel.:055/7952 420