Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Dodatok č. 5 k VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Strážske

Návrh Dodatku zverejnený dňa 28.02.2024.

Dodatok schválený dňa 14.03.2024 Uznesením č. 280/2024.

Dodatok zverejnený dňa 19.03.2024 na úradnej tabuli v meste Strážske a webovom sídle www.strazske.sk.

Dodatok zvesený z úradnej tabule dňa 03.04.2024

Dokument na stiahnutie: Dodatok č. 5 k VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Strážske