Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Verejná vyhláška

Colný úrad Michalovce (ďalej len "colný úrad") v súlade s §35 ods. 1 zákona č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "daňový poriadok") oznamuje daňovému subjektu Marián Kusý, naposledy trvale bytom Jahodná 538/12, 072 22  Strážske, (ďalej len "subjekt") uloženie písomnosti na colnom úrade Michalovce, Plynárenská 4, 071 01  Michalovce, oddelenie právne zn. 680051132/2020 zo dňa 10. 11. 2020.

Súbor na stiahnutie: doručenie písomnosti verejnou vyhláškou - Marián Kusý (pdf 260,84 kB)