Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu

Vážení spoluobčania, v našom meste začíname s triedeným zberom kuchynského odpadu v bytových domoch. Každá domácnosť dostane od mesta informačný leták a praktické pomôcky na triedenie – kompostovateľné vrecká a kôš na bioodpad. V meste budú inštalované nové hnedé nádoby, do ktorých budete vrecká vyhadzovať.
Bioodpad môže byť tak ako plasty, papier či sklo spracovaný a premenený na energiu a hnojivo. Ak však končí v čiernych nádobách mrháme jeho potenciálom. Nielenže je jeho skládkovanie pre mesto zbytočnou finančnou záťažou, navyše jeho hnitie na skládke ohrozuje životné prostredie.
Preto je v našom spoločnom záujem šetriť finančné prostriedky a ochrániť našu prírodu. Vytriedený bioodpad bude zhodnotený v priemyselnej kompostárni a vznikne z neho prírodné hnojivo, ktoré je veľmi dôležitým zdrojom živín pre rastliny a v konečnom dôsledku aj naše zdravie.

Odpad z kuchyne má šancu na ďalšie využitie – stačí ho len správne vytriediť

Viete ktorého odpadu je v kontajneroch najviac? Nie je to ani plast, ani papier.
Možno vás prekvapí, že najviac je biologicky rozložiteľného odpadu. Práve on v zmesi ostatných odpadov spôsobuje zápach v nádobách a na stojiskách. Slovenské analýzy odpadových kontajnerov preukázali, že viac ako 40 % odpadu, ktorý posielame na skládky je bioodpad. Ak sa však správne vytriedi, môže z neho vzniknúť energia a hnojivo. Navyše sa zníži zápach a jeho triedením mesto ušetrí peniaze za skládkovanie.

Bioodpad je najťažšia a zároveň najproblematickejšia zložka odpadu v čiernych kontajneroch. Poplatky za skládkovanie sa každoročne zvyšujú, preto čím viac odpadu netriedime, tým drahšie odpady budú. Problém bioodpadu na skládke je aj ten, že sa  nerozloží tak jednoducho, ako si to myslíme. Spôsobuje vznik metánu a iných skleníkových plynov. Preto je dôležité zamedziť jeho skládkovaniu. Skládky dnes patria do prvej trojky producentov skleníkových plynov, ktoré spôsobujú dramatickú zmenu klímy. Triedením kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) tak pomôžete chrániť životné prostredie.

Chceme BRKO odkloniť z cesty na skládku. Prestaneme vyhadzovať peniaze na skládku a bioodpad bude využitý, ako zdroj a premení sa na hnojivo pre poľnohospodárstvo.

V Strážskom preto začíname s jeho triedením tak, aby to bolo pre vás čo najpohodlnejšie. Od teraz budete môcť triediť BRKO priamo v kuchyni. Od mesta získate balíček, ktorý vám uľahčí triedenie – prevetrávaný kôš so zásobou rozložiteľných vreciek (50 ks) a info leták s návodom na triedenie.

Kombinácia košov a vreciek je zvolená preto, aby vám v kuchyni nič nezapáchalo, pretože sú navrhnuté tak, aby sa vlhkosť z bioodpadu prirodzene odparovala. Žiadne hnitie, žiadne mušky, žiadny zápach ako v uzavretých vedrách. Vrecká poslúžia na praktické vyhadzovanie vytriedeného odpadu. Navyše sú vyrobené z prírodných materiálov a rozložiteľné. Vďaka nim nebudete mať koše znečistené a vy ich nebudete musieť zakaždým umývať. Pripravili sme pre vás aj osvetovú kampaň, aby ste mali k dispozícii všetky potrebné informácie.

Vytriedený kuchynský biologicky rozložiteľný odpad sa bude odvážať z hnedých kontajnerov na stojiskách. Následne sa spracuje priemyselnej kompostárni. Tu sa premení sa na hnojivo - kompost. Ten je výdatným zdrojom živín pre pestované rastliny a poskytne im prirodzené vitamíny pre rast. Navyše poskytuje potrebnú výživu aj pôde, „lieči“ jej eróziu, ktorá spôsobuje vymývanie živín z pôdy a hutnosť pôdy. V dôsledku erózie voda v prípade väčších dažďov neprenikne do nižších vrstiev a tak vznikajú povodne a zároveň sú ochudobnené zdroje podzemnej vody.

Zelený bioodpad (tráva, konáre a pod.) a jedlé oleje a tuky môžete celoročne odovzdať na našom zbernom dvore.

Lepšie životné prostredie pre nás a ďalšie generácie.
Menej odpadu, recyklovanie a efektívne využívanie zdrojov je nevyhnutné pre to, aby sme si aj v budúcnosti mohli dovoliť určitý životný štandard. Triedením odpadu, predovšetkým toho biologického, môžeme výrazne zlepšiť kvalitu nášho životného prostredia. Každý gram bioodpadu, ktorý neskončí na skládke prispeje k zníženiu skleníkových plynov a bojuje proti globálnemu otepľovaniu. Odpad sa navyše premení na zdroj energie a prírodné hnojivo.

Ďakujeme vám, že triedite a chránite naše životné prostredie aj pre ďalšie generácie.