Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

- zmena navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a výkup  odpadov -  prevádzka Strážske“

Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bolo dňa 12 februára 2024 Okresným úradom Michalovce, odborom starostlivosti o životné prostredie, doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a výkup odpadov – prevádzka Strážske ", ktorého obstarávateľom je Tomáš Bindzár, BINDZI, Okružná 458/50, 072 22  Strážske, IČO 55 921 264

Podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie majú občania možnosť zoznámiť sa so zmenou navrhovanej činnosti, a do nej nahliadnuť od 13. februára 2024 na Mestskom úrade, na referáte životného prostredia alebo na sekretariáte primátora mesta v pracovných dňoch od 8,00 do 15,00 hod.

Dokument na stiahnutie:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-zariadenie-na-zber-vykup-odpado-2