Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Verejná vyhláška

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Marián Kusý, naposledy sídlo/pobyt: 072 22 Strážske

Písomnosť č. 102917663/2023 zo  dňa 20.11.2023 je uložená na Daňovom úrade Košice na pobočke Michalovce, A. Markuša 1, 071 01 Michalovce.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Košice na pobočke Michalovce, A. Markuša 1, 071 01 Michalovce v kancelárii č. 313 v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods.2 Zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Dokument na stiahnutie: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti