Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Informácie o začatí správnych konaní

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme a začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Strážske, referát životného prostredia, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22  Strážske alebo elektronicky na adresu: marta.bockova@strazske.sk v lehote určenej pri informácií o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania Predmet konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu účasti na konaní
OU-2022/051/Ša Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks cypruštek Lawsonov, ktoré rastú na pozemku parcela "C" KN číslo 626, k. ú.  Nacina Ves
Žiadateľ: Margita Michalková, Nacina Ves č. 279
17. 2. 2022 25. 2. 2022
OU-2022/9/SÚŽP Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1200 m2 krovín, ktoré rastú na pozemku parcela "C" KN číslo 523/2 a 523/3, k. ú.  Nacina Ves
Žiadateľ: Mgr. Ľubomír Miľovčík , Michalovce a Emília Labíková, Zemplínske Kopčany
11. 3. 2022 18. 3. 2022
OU-2022/216/Ša  Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks dreviny smrek obyčajný, ktoré rastú na pozemku parcela "C" KN číslo 869, k. ú.  Nacina Ves
Žiadateľ: Anton Zubko, Nacina Ves č. 402
18. 8. 2022 26. 8. 2022