Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Jasenov

Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bolo dňa 19. júla 2022 Okresným úradom Humenné, odborom starostlivosti o životné prostredie, doručené oznámenie o strategickom dokumente
„Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Jasenov“.

Podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie majú občania možnosť zoznámiť sa s oznámením o strategickom dokumente v termíne od 20. júla do 4. augusta 2022, v pracovných dňoch od 7,30 do 15,00 hod. na referáte životného prostredia alebo na sekretariáte primátora mesta.