Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Stavebník / investor /: Obec Petrovce nad Laborcom, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Rovňákom
Stavba: „Rozšírenie kanalizácie Petrovce n/L – Ortáš + rekonštrukcia ČS v obci“ .

Obec Petrovce nad Laborcom, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Rovňákom podala mestu Strážske návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Rozšírenie kanalizácie Petrovce n/L – Ortáš + rekonštrukcia ČS v obci, líniová stavba na pozemkoch v k.ú. Petrovce n/L, podľa situácie umiestnenia stavby.

Mesto Strážske, príslušné podľa § 117 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon/, posúdil návrh podľa §§ 37 a 38 stavebného zákona a na základe tohto posúdenia vydáva podľa 39 písm. a/ odst. 1 a 2 stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby „Rozšírenie kanalizácie Petrovce n/L – Ortáš + rekonštrukcia ČS v obci“. liniová stavba na pozemkoch v k.ú. Petrovce n/L, podľa situácie umiestnenia stavby.

Súbor na stiahnutie: Rozhodnutie o umiestnení stavby (pdf 617,51 kB)