Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorej obsahom je úprava a rekonštrukcia NN vedenia podľa priloženej grafickej situácie.

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorej obsahom je rekonštrukcia NN vedenia podľa priloženej grafickej situácie.

Názov stavby: Strážske_výmena istiacich skríň z TS1
katastrálne územie: Strážske
Predpokladaný termín ukončenia realizácie stavby je rok 2022.
Východoslovenská distribučná a.s. týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku realizácie stavby majetková ujma, má nárok na náhradu škody.

Súbor na stiahnutie: Strážske výmena istiacich skríň z TS5 (pdf 587,03 kB)