Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorej obsahom je rekonštrukcia NN vedenia podľa priloženej grafickej situácie.

Názov stavby: Strážske_výmena istiacich skríň z TS1
katastrálne územie: Strážske
Predpokladaný termín ukončenia realizácie stavby je rok 2022.
Východoslovenská distribučná a.s. týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku realizácie stavby majetková ujma, má nárok na náhradu škody.

Súbor na stiahnutie: Strážske_výmena istiacich skríň z TS1 (pdf 630,96 kB)