Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o opakovanej dražbe

Dražobník: LICITOR group, a.s. Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 36 421 561, IČ DPH: SK2021857310, spoločnosť je zapísaná v· obchodnom registri OS Žilina, oddiel Sa, vložka č. 104 76/L, zastúpená: JUDr. Tomáš Šufák, prokurista spoločnosti.

Navrhovateľ: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava IČO: 00 151 653 spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 601/8

Dátum konania dražby: 07.06.2022

Čas otvorenia drazby: 11:30 hod. (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)

Miesto konania dražby: Reštaurácia SORAYA, Levočská 2,080 01 Prešov

Opis predmetu dražby: Rodinný dom č.s . 106, postavený na parc. č. 982/2, ul. Mierová, k.ú. Strážske, okres Michalovce

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o opakovanej dražbe ( pdf 1,44 MB)