Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

V zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Strážske vykonáva doručenie zásielky verejnou vyhláškou z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta.

Miesto uloženia zásielky: Mestský úrad v Strážskom, referát - správa daní a poplatkov Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske

Presné označenie zásielky: Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľností doporučená zásielka do vlastných rúk

Adresát písomnosti:

1. Bukharov Igor, Kukhmisterova 18, Moskva, Obchodná 253/3, Strážske
2. Klymenko Andriy, Darvina 6, Charkov, Obchodná 253/3, Strážske
3. Kolibab Ľubomír, Mesto Strážske,
4. Krpenský Stanislav, Mesto Strážske,
5. Mackintosh Ivana, 58 Massingberd Way, London, Družstevná 504, Strážske
6. Markevych Iryna, Myronosystska str. 93-a, Charkov, Obchodná 253/3, Strážske
7. Panchenko Andrii, Aptekarskij dom 9, Charkov, Obchodná 252/1A, Strážske
8. Petrov Andrii, Kurtska Street 13-D, Kyjev, Obchodná 253/3, Strážske
9. Skorobogatko Oleksandr, Uborevycha Street 25, Ukrajina, Obchodná 253/3, Strážske
10. Syrman Olena, Šefčenka 31, Cyrkuny, /Obchodná 252/1A, Strážske

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 35 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Strážske. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti (pdf 340,61 kB)