Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Na základe požiadania poslancov MsZ, primátor mesta Strážske zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom, ktoré sa uskutoční dňa 28. apríla 2022 (štvrtok) o 16,15 hod. v zasadačke MsÚ.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
  3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
  4. Zrušenie Uznesenia č. 245/2019 bod D/4: Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Materská škola Strážske prístavba a rekonštrukcia“
  5. Záver