Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Výzva na predkladanie ponúk

na predloženie cenovej ponuky na zákazku s názvom „Multifunkčné ihrisko Strážske“ v rámci prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Komunikácia, vysvetľovanie a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude prebiehať elektronicky, prostredníctvom e-mailovej komunikácie tomikova@torvo.sk, 0911 189 460.

Súbory na stiahnutie: