Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o vstupe na pozemok

Spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. IČO: 35 910 739, sídlo: Mlynské nivy 44/6, Bratislava 825 11 ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ distribučnej siete plynu, v súlade s § 11 ods. 3 Zák.č. 251/2012 Z.z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Strážske, obec Strážske, ul. Pod hradom, číslo domu 394/2, 395/4, 434/1, 433/3, ul. Vihorlatská, číslo domu 1301, 625/24+22+20+18, 626/28+26, 622/6+8, 623/10+12, 624/14+16, 621/2+4, ul. Okružná číslo domu 461/37,460/35,499/66+64,499/72+70+68,457/32+34+36,45 /26+28+30,465/29,464/31,462/33, 468/23, 467/25, 451/20+22+24, 449/18+16+14, 470/19, 469/21, 472/15, 471/17, 446/8+10+12, 474/11, 473/13, 476/7, 475/9, 478/3, 477 /5, 442/1, ul. Laborecká číslo domu 306/2, 307 /4, ul. Mierová číslo domu 777 /87A, ul. Osloboditeľov číslo domu 635/2, ul. Mládeže číslo domu 17, ul. Krivošťanská číslo domu 689/100, 639/85, 369/52, 368/50, 392/120, 380/21, 332/23, 375/148, 376/150, 377 /152, 640/154, 391/156, 378/158, 680/43 a vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Strážske, obec Strážske, ktoré sú vedené ako parcely KN-C č.: 1866/1, 1867, 2083/1, 2082/3, 1869, 1870, 195,212,214, 215, 1432, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 343, 344, 1433, 302, 213, 341, 342/1, 345, 346/1, 346/2, 405/1, 405/4, 405/3, 385, 1434/2, 1430/1, 523/1, 417/7, 1404/5, 124/2, 124/1, 113,112,111, 1418/1, 1343/4, 1344/3, 1343/~, 1049, 1916/4, 2084/2, 1910/116, 54/3, 48/1, 1819/1, 1818, 2484/1 a parcely KN-E č.: 918, 917, 916/2, 1678/102, 503/2, 503/1, 502/3, 501, 500, 499/3, 494/105, 494/4, 1682/1, 1511/1, 1682/5, že za účelom vykonania rekonštrukcie plynárenského zariadenia, vstúpi vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon činnosti prevádzkovateľa distribučnej siete. Vstup na pozemky sa bude uskutočňovať v priebehu obdobia: od 28.3.2022 do 31.10.2022.

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška v mieste obvyklým spôsobom a vyvesí sa na úradnú tabuľu v Obci Strážske, na dobu 30 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia všetkým vlastníkom nehnuteľností.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o vstupe na pozemok (pdf 980,39 kB)