Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Primátor mesta Strážske zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom, ktoré sa uskutoční dňa 20. januára 2022 (štvrtok) o 14,00 hod. v zasadačke MsÚ.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
  3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
  4. Návrh na schválenie podania žiadosti o dotáciu na prestavbu atletickej dráhy na futbalovom štadióne v Strážskom
  5. Odkúpenie pozemkov registra KNC p. č. 534/2 a p. č. 534/18 - zmena
  6. Záver

Materiály na stiahnutie:
- Návrh na schválenie podania žiadosti o finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu „Obnova atletickej dráhy v meste Strážske“ (pdf 170,27 kB)

Ing. Vladimír Dunajčák v.r.
primátor mesta