Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Informácie o začatí správnych konaní

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Strážske, Spoločný úrad pre výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22  Strážske alebo elektronicky na adresu: marta.bockova@strazske.sk v lehote určenej pri informácií o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania Predmet konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu účasti na konaní
2021/000522/46-ŽP Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks ovocné dreviny, ktoré rastú na pozemku parcela "C" KN číslo 701; k. ú.  Strážske.
Žiadateľ: Stanislav Dudáš, Zámočnícka 178/4, 072 22 Strážske
02.02.2021 10.02.2021
2021/000723/55-ŽP Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 8 ks ovocné dreviny, ktoré rastú na pozemku parcela "C" KN číslo 826; k. ú.  Strážske.
Žiadateľ: Radoslav Kačur, Pribišova 12, 841 05 Bratislava,
11. 2. 2021 18. 2. 2021
2021/001252/95-ŽP Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks dreviny smrek, ktoré rastú na pozemku parcela "C" KN číslo 1254; k. ú.  Strážske.
Žiadateľ: Maroš Mundír, 1. mája 70/30, 072 22 Strážske
25. 2. 2021 5. 3. 2021
2021/011307/197-ŽP Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny smrek, ktorý rastie na pozemku parcela "C" KN číslo 609; k. ú.  Strážske.
Žiadateľ: Ervín Gejdoš, Lipová 201, 072 22 Strážske
31. 8. 2021 9. 9. 2021
2021/011437/202-ŽP Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny vŕba, ktorý rastie na pozemku parcela "C" KN číslo 285; k. ú.  Strážske.
Žiadateľ: Tibor Miškovič, Masarykova 82, Michalovce
6. 9. 2021 14. 9. 2021