Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Na základe požiadania poslancov MsZ zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom, ktoré sa uskutoční dňa 07. septembra 2021 (utorok) o 13,00 hod. v zasadačke MsÚ.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
  3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
  4. Žiadosť o dotáciu na kultúrne podujatie INÉ KAFE v Strážskom
  5. Záver

Ing. Vladimír Dunajčák v.r.
primátor mesta