Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán“), v zmysle ust. § 7 ods. 1 zák.č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k ním a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v súlade
s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní týmto oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pre stavbu:
„ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“.

Súbory na stiahnutie:
- Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania OU-KE-OVBP2-2021/005604-005 (pdf 44,78 kB)
- Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania OU-KE-OVBP2-2021/005603-005 (pdf 58,04 kB)
- Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania OU-KE-OVBP2-2021/004710-004 (pdf 44,83 kB)
- Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania OU-KE-OVBP2-2021/003100-006 (pdf 44,58 kB)
- Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania OU-KE-OVBP2-2021/004709-007 (pdf 44,82 kB)