Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

V zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Mesto Strážske vykonáva doručenie zásielky verejnou vyhláškou z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta.

Miesto uloženia zásielky: Mestský úrad v Strážskom, referát - správa daní a poplatkov Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske.

Presné označenie zásielky: Rozhodnutie – poplatok za komunálne odpady na 2021 doporučená zásielka do vlastných rúk.

Adresát písomnosti:
- Babiak Oleksandr, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
- Balberčák Andrej, Osloboditeľov 627/9, 072 22 Strážske,
- Bančejová Ingrid, Mierová 630/89, 072 22 Strážske,
- Barošová Michaela, Mierová 628/7, 072 22 Strážske,
- Barošová Miroslava, Mierová , 072 22 Strážske,
- Behun Jozef, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
- Berta Jozef, Ľudovíta Štúra 553/19, 072 22 Strážske,
- Bojko Ján, Družstevná 503/10, 072 22 Strážske,
- Demeter Bartolomej, Mierová 630/89, 072 22 Strážske,
- Demeter Ľubomír, Mierová 630/89, 072 22 Strážske,
- Demko Eduard, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
- Demko Peter, Obchodná 252/1A, 072 22 Strážske,
- Dobrocký Michal, Mládeže 15/7, 072 22 Strážske,
- Drahokoupil Jaroslav, Mierová 229/32, 072 22 Strážske,
- Farbár Jozef, Komenského 669/29, 072 22 Strážske,
- Fedorňáková Tatiana, Mierová 630/97, 072 22 Strážske,
- Feriová Pavla, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
- Fomenko Natalia, Obchodná 253, 072 22 Strážske,
- Foľtan Miroslav, Vihorlatská 626/28, 072 22 Strážske,
- Gaďová Iveta, Okružná 467/25, 072 22 Strážske,
- Gaži Ladislav, Komenského 669/29, 072 22 Strážske,
- Gažiová Dominika, Komenského 669/29, 072 22 Strážske,
- Gerlich Petr, Mierová 630/89, 072 22 Strážske,
- Harmančinová Jana, Mierová 629, 072 22 Strážske,
- Hocmanová Zdenka, Mierová 628/77, 072 22 Strážske,
- Holomančínová Viktória, Komenského 668/25, 072 22 Strážske,
- Hrnčiarová Monika, Laborecká 281/27, 072 22 Strážske,
- Hudák Ján, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
- Hudáková Diana, Ing., Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
- Chonkaria Marianna, Mierová 630/79, 072 22 Strážske,
- Jura Michal, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
- Jusko Martin, Obchodná 440/2C, 072 22 Strážske,
- Kereštanová Martina, Zámočnícka 512/9, 072 22 Strážske,
- Kopas Peter, Okružná 492/54, 072 22 Strážske,
- Kunca Miroslav, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
- Lisnyak Olena, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
- Leinerová Mária, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
- Lukáč Tibor, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
- Lukáčová Elena, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
- Mackintosh Ivana, Družstevná 504/4, 072 22 Strážske,
- Makula Jozef, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
- Meshchanin Eduard, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
- Mikula Adrián, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
- Molčanová Iveta, Mierová 628/77, 072 22 Strážske,
- Mundír Maroš, Vihorlatská 625/18, 072 22 Strážske,
- Nadányi Miroslav, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
- Navrátilová Zuzana, Mgr., Osloboditeľov 627/9, 072 22 Strážske,
- Nazadová Monika, Pod hradom 431/7, 072 22 Strážske,
- Ottingerová Tatiana, Obchodná 252/1A, 072 22 Strážske,
- Pavlikan Ján, Mierová 628/77, 072 22 Strážske,
- Sabol Miroslav, Vihorlatská 621/2, 072 22 Strážske,
- Senčák Martin, Fraňa Kráľa 592/4, 072 22 Strážske,
- Shanin Žaneta, Mierová 628/81, 072 22 Strážske,
- Sivčo Jaroslav, Mierová 628/77, 072 22 Strážske,
- Sivčová Martina, Mierová 628/77, 072 22 Strážske,
- Sliško Ernest, Komenského 669/29, 072 22 Strážske,
- Slivková Jarmila, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
- Sokolová Valentína, Mierová 630/95, 072 22 Strážske,
- Stašová Štefánia, Obchodná 252/1A, 072 22 Strážske,
- Šepeľová Natália, Vihorlatská 625/18, 072 22 Strážske,
- Štenko Marián, Komenského 669/29, 072 22 Strážske,
- Štenková Božena, Komenského 669/29, 072 22 Strážske,
- Štenková Erika, Komenského 669/29, 072 22 Strážske,
- Šulcová Darina, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
- Tancošová Denisa, Komenského 669/29, 072 22 Strážske,
- Terpák Ján, Ing., Komenského 642/2, 072 22 Strážske,
- Tirpáková Dana, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
- Tkáč Štefan, Osloboditeľov 627/9, 072 22 Strážske,
- Tokár Jozef, Komenského 669/29, 072 22 Strážske,
- Tokár Michal, Mierová 629/83, 072 22 Strážske,
- Tokárová Alexandra, Mierová 629/83, 072 22 Strážske,
- Tököly Vladimír, Družstevná 503/12, 072 22 Strážske,
- Turová Verona, Mierová 236/30, 072 22 Strážske,
- Vaľko Ľubomír, Ing., Mierová 190/56, 072 22 Strážske,
- Vasiľ Peter, Mierová 629/83, 072 22 Strážske,
- Vasiľová Mária, Jahodná 533/22, 072 22 Strážske,
- Vévar Jaroslav, Mierová 630/89, 072 22 Strážske,

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 35 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Strážske. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti (pdf 252,12 kB)

Ing. Vladimír Dunajčák v.r.
primátor mesta