Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Mesta Strážske na II. polrok 2021

AUGUST:
- Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaných v roku 2020.

SEPTEMBER:
- Kontrola dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na MsÚ.
- Kontrola plnenia opatrení z kontrol vykonaných v roku 2020.

OKTÓBER:
- Kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu na MsÚ.

NOVEMBER:
- Kontrola bežných výdavkov – EK 637015 Poistné.

DECEMBER:
- Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2022 - 2024.
- Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022.

Tento návrh plánu kontrolnej činnosti je vypracovaný a zverejnený v súlade so znením § 18f ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Súbor na stiahnutie: Návrh plánu kontrolnej činnosti (pdf 154,05 kB)

V Strážskom, 20.04.2021

Ing. Miloš Marko, hlavný kontrolór