Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Informácie o začatí správnych konaní

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme a začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Strážske, Spoločný úrad pre výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22  Strážske alebo elektronicky na adresu: marta.bockova@strazske.sk v lehote určenej pri informácií o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie

Začaté správne konania:

Číslo konania Predmet konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu účasti na konaní
13/2021 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks orech vlašský, ktorý rastie na pozemku parcela "C" KN číslo 61, k. ú.  Oreské
Žiadateľ: Jana Havrilčáková, Oreské 108
26.01.2021 03.02.2021
2021/5 SUŽP Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 5 ks ovocné dreviny, ktoré rastú na pozemku parcela "C" KN číslo 425/1 a 426/1, k. ú.  Oreské
Žiadateľ: Patrik Votoček, Oreské 91
19.03.2021 26.03.2021