Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk

Vybudovanie zavlažovacieho systému a úprava druhej futbalovej hracej plochy v Strážskom – uskutočnenie prác

Použitý postup VO:
Zákazka s nízkou hodnotou, prieskum trhu podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výzva na predloženie ponuky trom podnikateľským subjektom zaslaná emailom.

1. ZipoRain s.r.o., Hlavná 256/82 076 14 Michaľany, IČO 52 308 308, orenic.ivan@gmail.com
2. eXteriéry.sk, s.r.o., Hapákova 7, 080 06 Ľubotice, IČO 44 927 339,  martin.korecko@gmail.com
3. PARKONA s.r.o., Fintická 2193/20, 080 01 Prešov, IČO 36 473 359, zavlahy@parkona.sk

Úspešný uchádzač:
Uchádzač č.2
PARKONA s.r.o., Fintická 2193/20, 080 01 Prešov, IČO 36 473 359 na základe výberu predložil cenovú ponuku s celkovou cenou spolu 19 840,24 € s DPH za predmet zákazky, čo bola najnižšia predložená celková cena.

Súbor na stiahnutie: Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk (pdf 182,58 kB)

Vyhodnotil: Ing. Ján Rohaľ