Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Pozvánka

Primátor mesta Strážske zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom, ktoré sa uskutoční dňa 8.10.2020 (štvrtok) o 13,00 hod. v zasadačke MsÚ.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
  3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
  4. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci
  5. Záver

Materiály k MsZ:

Ing. Vladimír Dunajčák v.r.
primátor mesta