Číslo zmluvy96/2023
Názov zmluvyZmluva o poskytovaní služieb
Identifikácia účastníkaIng. Ján Rohaľ, Osloboditeľov 627/7, 072 22 Strážske
Opis predmetu zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky: „Stavebný dozor“ k stavbám s názvom:
1) „Výstavba kontajnerových stojísk v meste Strážske“
2) „Fotovoltika/projekt "Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR“
v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) a v súlade s požiadavkami poskytovateľa NFP v rámci operačného programu: Ľudské zdroje.

Suma na zmluve €2000.00
Dátum podpisu05.10.2023
Dátum zverejnenia05.10.2023
Príloha (0.65 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=8403705