Číslo zmluvy2/2021
Názov zmluvyDodatok č. 2 k Zmluve č. 2/2021 o nájme nebytových priestorov
Identifikácia účastníkaDerma ls, s.r.o, .Jána Hollého 737/93, 071 01 Michalovce
Opis predmetu zmluvy

V zmluve v čl. V. Nájomné a Služby poskytované s nájmom nebytových priestorov sa ruší bod 1. a nahrádza novým znením:
„Výška nájomného bola stavená od 1.5.2023 vo výške 137,00 Eur/mesiac, pričom v cene nájomného sú zahrnuté služby poskytované s nájmom nebytových priestorov (elektrina, voda, teplo). Služby – energie tvoria z tohto predpisu 67,00 Eur/mesiac. Ročné nájomné je vo výške 1644,00 Eur. Likvidáciu odpadov si zabezpečí na vlastné náklady nájomca.“

Suma na zmluve €137.00
Dátum podpisu12.07.2023
Dátum zverejnenia12.07.2023
Príloha (0.15 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=8090826