Číslo zmluvy21/2015 MÚS
Názov zmluvyDodatok č. 1 k Zmluve č. 21/2015 MÚS o nájme nebytových priestorov
Identifikácia účastníkaCromwell, a.s., Lamačská 22, 841 03 Bratislava
Opis predmetu zmluvy

V zmluve v čl. V. Nájomné sa ruší bod 1. a 2. a nahrádza novým znením bodu 1:
„Výška nájomného bola stavená od 1.5.2023 vo výške 103,50 Eur/mesiac, pričom v cene nájomného sú
zahrnuté služby poskytované s nájmom nebytových priestorov (elektrina, teplo, voda). Služby – energie tvoria
z tohto predpisu 60,00 Eur/mesiac. Ročné nájomné je vo výške 1242,00 Eur. Likvidáciu odpadov si zabezpečí
na vlastné náklady nájomca.“

Suma na zmluve €103.50
Dátum podpisu12.07.2023
Dátum zverejnenia12.07.2023
Príloha (0.15 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=8090678