Číslo zmluvy32/2021
Názov zmluvyKúpna zmluva
Identifikácia účastníkaIng. Martin Kravec a manž. Alena rod. Sovjaková, Mierová 243/14, 072 22 Strážske
Opis predmetu zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 1362

Suma na zmluve €574.52
Dátum podpisu15.10.2021
Dátum zverejnenia19.10.2021
Príloha (0.19 MB)
Zverejnenie v CRZ