Číslo zmluvy31/2021
Názov zmluvyKúpna zmluva
Identifikácia účastníkaBerta Kužmová, Mierová 241/18, 072 22 Strážske
Opis predmetu zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je pozemok registra „KN-C“ parcela číslo 1360

Suma na zmluve €264.17
Dátum podpisu15.10.2021
Dátum zverejnenia19.10.2021
Príloha (0.18 MB)
Zverejnenie v CRZ