Číslo zmluvy4419015415
Názov zmluvyPoistná zmluva
Identifikácia účastníkaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO:31 595545,
Popis predmetu zmluvy

Súbor nehnuteľného majetku

Suma na zmluve €5.76
Dátum podpisu27.07.2021
Dátum zverejnenia17.08.2021
Príloha (1.52 MB)
Zverejnenie v CRZ