Číslo zmluvy
Názov zmluvyDodatok č. 5 k Zmluve o nájme nehnuteľností a tech. zariadení
Identifikácia účastníkaKOOR Východ, s.r.o., Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice, IČO: 46523049
Opis predmetu zmluvy

Prenajímateľ súhlasí s inštaláciou fotovoltických zariadení na nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom nájmu a to Plynová kotolňa, Budova OST1, Budova OST2, Budova OST3 na vlastné náklady nájomcu. V prípade odinštalovania zariadení je nájomca povinný dať predmet nájmu do pôvodného stavu

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu28.05.2021
Dátum zverejnenia28.06.2021
Príloha (0.21 MB)
Zverejnenie v CRZ