Číslo zmluvy40/1964
Názov zmluvyzmluva o zrušení vecného bremena
Identifikácia účastníkaIng. Stanislav Juhas, CSc., Kasárenská 736, Strážske, PSČ: 072 22
Opis predmetu zmluvy

Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na zrušení vecného bremena - predkupného práva pôvodne dojednaného v prospech Mesta Strážske k pozemkom zapísaným na LV č. 1284 pre katastrálne
územie: Strážske, obec: Strážske, okres: Michalovce

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu20.05.2016
Dátum zverejnenia20.05.2016
Príloha (0.21 MB)
Zverejnenie v CRZ