Dátum11.02.2019
RočníkXXI
Číslo1/2019
Noviny PDF formát (0.68 MB)
Články

Zoznam novinových titulkov

 • Uzniesli sa na VZN o miestnych daniach
 • Spoločne odpočítavali
 • Na galaprograme sa tlieskalo
 • Pozvanie
 • Na galaprograme sa tlieskalo
 • Poďakovanie
 • Výkopové práce
 • Podpora opatrovateľskej služby v meste Strážske
 • Dali ste otázky – tu je odpoveď
 • Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
 • Kultúrno-umelecký maratón v ZUŠ
 • Pohodovo
 • Hlasujte za náš projekt
 • Prevencia sociálno-patologických javov u detí a mládeže
 • Ako sa nestať obeťou
 • Obdarovali deti
 • Čo pomaly zaniká
 • Jednota dôchodcov Slovenska
 • Získavame aj mladých
 • Koncerty a telka
 • Šport a hudba
 • Šikovná fitneska
 • Tradičný kolkársky turnaj
 • Stopa Strážskeho pod Everestom