Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017

V zmysle §52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe uznesenie č. 187/2011 MsZ v Strážskom zo dňa 10.11.2011 „zverejňovať zoznam dlžníkov k 31.12. do 30.1. nasledujúceho roka“

Priezvisko a meno/obchodné meno Trvalý pobyt/miesto podnikania Suma nedoplatku v €
Adamová Romana Mierová 96/43, Strážske 213,81
ATV družstvo Strážske Obchodná 437, Strážske 39 296,77
Bača Pavel LEMAN Kpt. Nálepku 7, Humenné 4 588,68
Bačovčin Ľuboš Mierova 629/83, Strážske 186,81
Balog Marián Parchovany 389 175,91
Balogová Nikola Mierova 236/30, Strážske 170,15
Bančejová Ingrid Mierová 630/89, Strážske 311,74
Barošová Ľudmila Mierová 630/77, Strážske 273,62
B-Trade plus s.r.o. Jarkova 61, Nový Ruskov 9 185,38
CRW, s.r.o Biskupická 18, Bratislava 3 823,26
Dančišinová Ivana Obchodná 440, Strážske 180,00
Dankanin Ján Pavla Horova 594, Strážske 162,09
Daňo Roman Osloboditeľov 627/7 188,12
Dudyová Irena Mierová 188/60, Strážske 449,40
Dudyová Lucia Mierová 188/60, Strážske 178,89
Dudyová Michaela Mierová 188/60, Strážske 323,67
Ďurko Miroslav Komenského 669/29, Strážske 163,45
Ďurková Klára Mierová 7, Strážske 167,72
EJ SERVIS s.r.o. 26. Novem. 1510/3, Humenné 3 816,87
EUROSPEDA s.r.o. Brestovská 2931/125, Humenné 7 950,02
Faková Irena Laborecká 280/29, Strážske 180,30
Fedor Peter Mierová 106/41, Strážske 693,21
Ferencová Gabriela Osloboditeľov 627/5, Strážske 211,52
Gaďo Slavomír Nižný Hrušov 170,15
Gaži Ladislav Komenského 669/29, Strážske 217,17
Gerlich Petr Mierová 630/89, Strážske 472,62
Goroľ Cyril Pod hradom 402/18, Strážske 219,69
Hudák Juraj Mesto Košice 185,88
Chemko, a.s. v likvidácii Moskovská 13, Bratislava 37 370,23
Chemkostav trading, s.r.o. Štefánikova 4/4, Humenné 6 046,33
IEG GASTRO, s.r.o. Miletičová 7, Bratislava 4 474,30
Ilčišinová Beáta Mierová 630/95, Strážske 316,01
Kanalošová Božena Mierová 628, Strážske 351,86
Kňazíková Zuzana Mierová 229/32, Strážske 183,36
Karch Michal Žalobín 42 35 989,52
KOBAX Mierova 56/1908, Humenné 4756,58
Kompišová Eva Okružná 499/64, Strážske 182,03
Krištová Beáta Mesto Strážske 184,21
Leinerová Mária Obchodná 253/3, Strážske 369,54
LLEMI SLOVAKIA s.r.o. Žalobín 42 39 225,07
Mádi Jozef Osloboditeľov 627/9, Strážske 399,90
Mikeľová Marta Vihorlatská 625/20, Strážske 252,40
Mikula Adrián Obchodná 253/3, Strážske 413,75
Molčanová Iveta Mierová 628/77, Strážske 392,68
M-TEL, s.r.o. Južná trieda 74, Košice 4 400,00
Novák Jozef, JUDr., 26. novembra 8, Humenné 333,73
Pavlo Ján Mierová 630/93, Strážske 311,70
Piskor Peter Mierová 630/95, Strážske 313,10
Podbehlý Dušan Obchodná 253/3, Strážske 194,03
Podraný Gustáv Mesto Strážske 262,13
Poláková Jana Mierová 630, Strážske 849,17
RS Reality, s.r.o. Poštová 14, Košice 1 857,30
Sabo Peter Obchodná 253/3, Strážske 211,68
Schmidt Ján Mesto Strážske 205,64
Sidorová Ľudmila 1.mája 48/13, Strážske 3 204,59
Sliško Dušan Petrikovce 63 229,94
Slišková Lucia Petrikovce 63 180,94
Slivková Jarmila Obchodná 253/3, Strážske 180,06
SLOVAKIA STEEL MILLS Priemyselná 720, Strážske 356 829,50
STIPETTI, s.r.o. Odborárov 49, Spišská Nová Ves 1994,10
Tokár Jozef Komenského 669/29, Strážske  252,18
Tokár Michal Mierová 629/83, Strážske 304,80
Tokárová Alexandra Mierová 629/83, Strážske 445,41
Tokárová Daniela Komenského 669/29, Strážske 180,12
Tokárová Marta Mesto Strážske 187,20
Tomková Jana Vihorlatská 621/4, Strážske 187,71
Turová Verona Mierová 236/30, Strážske 348,88
VALBER s.r.o. Mládeže 17, Strážske 4 941,82
Vaňo Miroslav Orechová 36/2, Višňov 160,89
Vasiľová Katarína Zámočnícka 178/4, Strážske 208,66
Vévar Jaroslav Mierová 630/89, Strážske 576,45
Zeleňák Martin Osloboditeľov 627/3, Strážske 2 121,34
Ziváková Mária Okružná 446/12, Strážske 164,49
Zubaľová Monika Komenského 668, Strážske 162,00
Kontakt: Katarína Duncová
referentka spávy daní a poplatkov
tel.:+421 56 68 86 951
katarina.duncova@strazske.sk
Súvisiace predpisy
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 6/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  (1.15 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 7/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2017  (0.26 MB)