Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Od 31.3.2022 sú povinné zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) aj obce, vyššie územné celky a iné organizácie.
Odkaz na Centrálny register zmlúv: https://crz.gov.sk

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/221dodatok č. 3 k zmluve OPKZP-PO1-SC111-2017-23/221Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava, IČO: 42181810Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku14.02.201920.02.2019
KŽP-PO4-SC431-2017-19/M108Dodatok č. 1 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/M108Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 12.02.201920.05.202001.06.2020
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/28Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 BratislavaZmluvné strany sa v zmysle článku 6 Zmluvy o poskytnutí NFP dohodli na zmene13.11.202314.11.2023
01/2017/STR/EMDohoda o odstúpení od zmluvy o poskytnutí služieb 01/2017/STR/EMI&Z Tender, s.r.o., Východná 7134/9A, IČO: 46953248Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle § 344 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník a v zmysle „zmluvy" Čl. VI Zánik zmluvy bod 2), odstupujú od „zmluvy".08.03.201908.03.2019
309070AZB7Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AZB7Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 BratislavaZmluvné strany sa dohodli, že na základe Žiadosti Prijímateľa o významnejšiu zmenu projektu, doručenej Poskytovateľovi dňa 27.03.2023 sa v Prílohe č. 2 Zmluvy, časť 5. aktivity projektu, mení nasledovne:16.08.202316.08.2023
101/2000Dodatok č. 6 k Zmluve č. 101/2000 o dočasnom užívaní pozemkuPaedDr. Vladimír Kotulič Bydlisko Hrnčiarska 24, 071 01 MichalovceZmluvné strany sa dohodli na zrušení dodatku č. 5 k Zmluve č. 101/2000 o dočasnom užívaní pozemku /ďalej len Zmluva30.01.201930.01.2019
40/1964zmluva o zrušení vecného bremenaIng. Stanislav Juhas, CSc., Kasárenská 736, Strážske, PSČ: 072 22zmluva o zrušení vecného bremena20.05.201620.05.2016
SC2016/068/Mesto Strážskezmluva o dodávkach plynuMET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 45 860 637zmluva o združených dodávkach plynu26.09.201626.09.2016
Zmluva o združenej dodávke plynuinnogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809Zmluva o združenej dodávke plynu pre odberateľov kategórie maloodber - firmy a organizácie14.02.202005.05.2020
ZDU-2016-01520dodávka elektrinyKopčianska 10, 85101 Bratislava, Mgr. Pavel Kopček, Ing. Markéta Mííllerová, IČO: 47542667zmluva o združenej dodávke elektriny31.08.201731.08.2017
6/MAMU/2017zmluva o zabezpečení vystúpenia výkonného umelcaMandolina Music s.r.o, Sedmokrásková 2, 821 O 1 Bratislava, IČO: 48103471zmluva o zabezpečení vystúpenia výkonného umelca29.03.201729.03.2017
601/Bzmluva o účteSlovenská sporitel'ňa, a. s., Tomášikova 48, 3237 Bratislava, IČO: 00151653zmluva o účte20.04.201620.04.2016
8/2017zmluva o sprostredkovaní koncertuZdruženie M-ART A, Námestie 1.mája 16, 811 06 Bratislava. V zastúpení: Ľudovít Ferenc, predseda IČO: 42128137,zmluva o sprostredkovaní koncertu07.06.201707.06.2017
Dodatok č. 6Slovenská národná knižnica, Námestie J. C. Hronského 1., 03601 MartinZmluva o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G uzavretej dňa 15.apríla 200813.08.201313.08.2013
N20160129001zmluva o spolupráciImplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 6, 81455 Bratislavazmluva o spolupráci28.04.201628.04.2016
Počet záznamov: 1306 (Strana 4 z 88) - << 1 2 3 4 5 6 7 >>