Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum uzavretia Dátum zverejnenia  
01/2017/STR/EMZmluva o poskytnutí služiebI&Z Tender, s.r.o., Východná 7134/9A, IČO: 46953248Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom, stavebné úpravy a zateplenie objektu10.07.201710.07.2017
ST/TEN-01-07-2018/OV/2018Zmluva o dieloSTAVOCONZULT, spol. s r,o, Stavbárov 3,07101 Michalovce, IČO: 44675488Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom10.07.201811.07.2018
ST/TEN-01-07-2018/OV/2018Dodadok č. 1 k zmluve o dieloSTAVOCONZULT spol. s r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 44675488úprava označenia, zosúladenie položiek rozpočtu05.02.201907.02.2019
021/01/2018/STR/EM_MÚZmluva o poskytovaní služiebKonzultačno poradenská agentúra, s.r.o., Benadová 913/7, 04022 KošiceZvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom19.07.201819.07.2018
KŽP-PO4-SC431-2015-6/123Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava IČO: 42181810Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom, stavebné úpravy a zateplenie objektu27.03.201730.03.2017
KŽP-PO4-SC431-2015-6/123Dodatokč. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia SR Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 BratislavaZmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 27.03.2017, evidovanej pod číslom: KŽP-PO4-SC431-2015-6/123 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách15.04.201918.04.2019
KŽP-PO4-SC431-2015-6/123/D1Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkukuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava, IČO: 42181810Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 27.03.201726.09.201726.09.2017
KŽP-PO4_SC431-2015-6/123Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava, IČO: 42181810ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 27.03.201720.09.201820.09.2018
KŽP-PO4-SC431-2015-6/123Dodatok č. 3 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2015-6/123Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 BratislavaDodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku12.11.201813.11.2018
KŽP-PO4-SC431-2015-6/123Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 4218181016.11.201920.11.2019
181/2004Prenájom nebytových priestorovIng. Eugen Kovaľ, Komenského 669, 072 22 Strážskezrušenie znenia09.02.201822.02.2018
4/2019Zmluva o zrušení vecného bremenaAnton Kosť, Anna Kosťová, Kasárenská 737/10, Strážske, PSČ: 072 22zrušenie vecného bremena29.03.201929.03.2019
2/2019Zmluva o zrušení vecného bremenaJán Vajda, Ing. Adela Vajdová, Kasárenská 733/11, Strážske, PSČ: 072 22zrušenie vecného bremena29.03.201929.03.2019
807/1294/2008Záložná zmluvaŠtátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava 37Zriadenie záložného práva23.04.201523.04.2015
AF_zbzVB_2014_1Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyVýchodoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Zriadenie vecného bremena31.12.201331.12.2013
Zmluva o budúcej zmluveLEMON MARKET, s.r.o., Mierová 34, 06601 HumennéZriadenie vecného bremena04.08.201504.08.2015
1944/2020/2015Zmluva o budúcej zmluveVýchodoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Zriadenie vecného bremena15.12.201515.12.2015
1436/18/2017Zmluva o budúcej zmluveVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 KošiceZriadenie vecného bremena06.02.201807.02.2018
1435/17/2017Zmluva o budúcej zmluveVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 KošiceZriadenie vecného bremena06.02.201807.02.2018
594/17/2018/závodMIZmluva o budúcej zmluveVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 KošiceZriadenie vecného bremena11.07.201824.07.2018
656/18/2018/zavod MIZmluva o budúcej zmluveVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 KošiceZriadenie vecného bremena02.08.201821.08.2018
Počet záznamov: 696 (Strana 1 z 47) - 1 2 3 4 >>