Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Od 31.3.2022 sú povinné zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) aj obce, vyššie územné celky a iné organizácie.
Odkaz na Centrálny register zmlúv: https://crz.gov.sk

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
1697/VSD/2021Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Zriadenie vecného bremena13.01.202214.01.2022
2147/VSD/2021Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Zmluvné strany uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena21.03.202212.04.2022
0971202310Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 KošicePredávajúci je vlastníkom pozemku v obci Strážske v spoluvlastníckom podiele uvedenom v bode 1.1 tejto zmluvy.08.01.202414.01.2024
0971202301Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 KošicePovinný je vlastníkom pozemku v meste Strážske v spoluvlastníckom podiele uvedenom v bode 1.1 tejto zmluvy08.01.202414.01.2024
C3c/42/01/19Zmluva o umožnení odberu elektrickej energieSlovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, Banská ŠtiavnicaPredmetom tejto zmluvy je odber elektrickej energie pre osvetlenie mosta16.10.201910.12.2019
51/2023ZMLUVA O UMIESTNENÍ REKLAMY č. 51/2023TAMALEX s.r.o. Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance, IČO: 50803522Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa umiestniť počas XXV Strážčanského jarmoku reklamu propagujúcu objednávateľa,05.05.202305.05.2023
Zmluva o umiestnení reklamyAgrovýkrm Spiš, s.r.o., Boleráz 413, 919 08 Boleráz, IČO: 36 244 180Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa umiestniť na zariadení, resp. objekte vo vlastníctve obstarávateľa reklamu propagujúcu objednávateľa.09.05.201910.05.2019
Zmluva o umiestnení reklamyAgrovýkrm Spiš, s.r.o., Boleráz 413, 919 08 Boleráz, 36244180Umiestnenie reklamy27.08.202130.08.2021
Zmluva o umiestnení reklamySlovak Techno Export Plastymat s. r. o.Obstarávateľ sa zaväzuje umiestniť reklamnú tabuľu obsahujúcu najmä názov a logo objednávateľa v rámci osláv 100 rokov futbalu v Strážskom.10.09.202114.09.2021
Zmluva o umiestnení reklamyStavoconzult spol. s. r. o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO : 44675488Obstarávateľ sa zaväzuje umiestniť reklamnú tabuľu obsahujúcu najmä názov a logo objednávateľa v rámci osláv 100 rokov futbalu v Strážskom.09.09.202114.09.2021
Zmluva o umiestnení reklamy1.Deliace centrum, s.r.o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, IČO: 44950985umiestnenie reklamy17.05.202217.05.2022
Zmluva o umiestnení reklamySlovak Techno Export Plastymat s. r. o., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 36404870umiestnenie reklamy na amfiteátri v mestskom parku12.09.202212.09.2022
Zmluva o umiestnení reklamyMKL Trio s. r. o., Pod hradom 400/14, 072 22 Strážske, IČO: 54329426Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa umiestniť na zariadení vo vlastníctve obstarávateľa reklamu propagujúcu objednávateľa22.12.202228.12.2022
Zmluva o umiestnení reklamyJakub Kaňuch-KaňuchStav, Pod hradom 397/8, 072 22 Strážske, IČO: 48250660Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa umiestniť na zariadení vo vlastníctve obstarávateľa reklamu propagujúcu objednávateľa22.12.202228.12.2022
Zmluva o umiestnení reklamyMartin Terebessy, Gaštanová 220/13, 072 22 StrážskeTouto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa umiestniť na zariadení vo vlastníctve obstarávateľa reklamu propagujúcu objednávateľa22.12.202228.12.2022
Počet záznamov: 1306 (Strana 4 z 88) - << 1 2 3 4 5 6 7 >>