Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Od 31.3.2022 sú povinné zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) aj obce, vyššie územné celky a iné organizácie.
Odkaz na Centrálny register zmlúv: https://crz.gov.sk

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
95/2023Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakovArriva Michalovce, a. s., Lastomírska 1, 071 80 MichalovceZabezpečenie autobusovej prepravy žiakov do ZŠ Strážske28.09.202328.09.2023
OPV/24/2011Zmluva o vzájomnej spolupráciMetodicko- pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, IČO: 00164348Vzájomná spolupráca pri implementácii pedagogického modelu školy28.05.201428.05.2014
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitieĽudová hudba Miloša Goroľa, Osloboditeľov 627/9, 072 22 StrážskePredmetom zmluvy je vytvorenie umeleckého výkonu, produkcie skupiny ESTÁ na podujatí: XXIII. Strážčanský jarmok10.05.201910.05.2019
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonuHudobná skupina The Revivals Ľudovíta Kukureliho 167/3, 071 01 MichalovceVytvorenie umeleckého výkonu, produkcie The Revivals24.05.201824.05.2018
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluvaMgr. art. Tomáš Kramárek Okružná 94, Michalovce 07101Zhotovenie diela Múza Umenia16.05.201316.05.2013
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátuSlovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866počítač stolný; tlačiareň - multifunkčná; 2 čítacie zariadenia čipových kariet; 2 zobrazovacie zariadenia – monitory; predlžovací kábel USB23.12.202023.12.2020
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/76/398Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenkeMinisterstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 BratislavaÚprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán o spôsobe a podmienkach doplnenia blankozmenky05.10.202310.10.2023
770/5/2013/závodMIZmluva o výkone správy majetku mestaVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KošiceVýkon správy majetku mesta spočívajúci v prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku10.10.201310.10.2013
770/5/2013/závod MIDodatok č. 3Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460Dodatok č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce02.12.201902.01.2020
770/5/2013/závodMIDodatok č. 2Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 04248 KošiceVýkon správy majetku mesta spočívajúci v prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku21.06.201821.06.2018
770/5/2013/závodMIDodatok č. 1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 04248 KošiceVýkon správy majetku mesta spočívajúci v prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku17.02.201717.02.2017
521/15/2018/zavod MIZmluva o výkone majetku obceVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košicevýkon správy majetku obce spočívajúci v prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka - miestnych rozvodov verejného vodovodu v meste Strážske odbornou organizáciou Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. (ďalej len VVS, a.s.) v súlade so z14.08.201814.08.2018
AF_zbzVB_2014_1Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyVýchodoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Zriadenie vecného bremena31.12.201331.12.2013
ZoP/2015/350-BZZmluva o uzavretí budúcej zmluvyVýchodoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Záhradkárska osada Sihoť - elektrifikácia05.10.201505.10.2015
1697/VSD/2021Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Zriadenie vecného bremena13.01.202214.01.2022
2147/VSD/2021Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Zmluvné strany uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena21.03.202212.04.2022
0971202310Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 KošicePredávajúci je vlastníkom pozemku v obci Strážske v spoluvlastníckom podiele uvedenom v bode 1.1 tejto zmluvy.08.01.202414.01.2024
0971202301Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 KošicePovinný je vlastníkom pozemku v meste Strážske v spoluvlastníckom podiele uvedenom v bode 1.1 tejto zmluvy08.01.202414.01.2024
Počet záznamov: 1375 (Strana 4 z 92) - << 1 2 3 4 5 6 7 >>