Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum uzavretia Dátum zverejnenia  
ZoÚaO 6/2019/RCVZmluva o údržbe a opravách plynarenského zariadeniaSPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 BratislavaZhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať údržbu, sledovanie technického stavu a opravy nasledovného plynárenského zariadenia02.04.201908.04.2019
ZoP/2016/266-PPzmluva o postúpení právVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Ing. Rita Semanová Brästlová, IČO: 36599361zmluva o postúpení práv19.05.201619.05.2016
ZoP/2016/266pripojenie do distribučnej sústavyVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361pripojenie do distribučnej sústavy05.04.201605.04.2016
ZoP/2015/350-BZZmluva o uzavretí budúcej zmluvyVýchodoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Záhradkárska osada Sihoť - elektrifikácia05.10.201505.10.2015
ZoP/2014/088-PPZmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zmena stavebníkaVýchodoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Elektrická NN sieť - rekonštrukcia a rozšírenie09.04.201415.04.2014
ZoP/2014/088Zmluva o pripojení žiadatel'a o pripojenie do distribučnej sústavyVýchodoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Cena za pripojenie (úhrada nákladov spojených so zabezpečením maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia v distribučnej sústave)09.04.201415.04.2014
ZM_SEP-IMRK2-2019-003201Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866Materská škola Strážske – prístavba a rekonštrukcia16.12.201920.12.2019
ZMLP-2017-340-000013 dodatok č. 2Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke a odbere teplaKOOR Východ, s.r.o., Potočná 1, 04001 Košice, IČO: 46523049Predmetom dodatku Č. 2 je zmena Článku 1., odst. 3.12.12.201915.01.2020
ZLP-2016-0715Zmluva o pripojeníDataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Kýčerského S, 811 05 BratislavaZmluva o pripojení k IS DCOM16.12.201516.12.2015
ZLP 2016-0715Dodatok č. 1 k zmluve ZLP 2016-0715DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 BratislavaPreambula bod 3 a 4 sa menia25.10.201625.10.2016
ZLP-2016-0715dátové centrum obcí a miestBc. Jana Červínková, vedúci oddelenia podpory zákazníkov, Bratislavadátové centrum obcí a miest11.10.201611.10.2016
ZLP-2015-0364/OPISZmluva o pripojeníData Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 BratislavaZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest23.03.201523.03.2015
ZDU-2016-01520dodávka elektrinyKopčianska 10, 85101 Bratislava, Mgr. Pavel Kopček, Ing. Markéta Mííllerová, IČO: 47542667zmluva o združenej dodávke elektriny31.08.201731.08.2017
Z311071U617Zmluva o poskytnutí nenavratného finančného príspevkuMinisterstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sídlo: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava IČO: 30416094Budovanie bezplatných WiFi sietí v meste Strážske18.06.201901.07.2019
Z201926934_ZZmluva o poskytnutí služiebDOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., IČO: 36391000, Sídlo: Kálov 356, 01001 ŽilinaStravné poukážky11.09.201911.09.2019
Z201921721_ZZmluva o poskytovaní služiebECOHolding s.r.o., Tolstého 2, 04001 Košice, Slovenská republika, IČO: 45344710Stravné poukážky15.07.201918.07.2019
Počet záznamov: 696 (Strana 1 z 47) - 1 2 3 4 >>