Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum uzavretia Dátum zverejnenia  
Dodatok k zmluveAntik Telekom s.r..o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400Zmena článku V19.02.202019.02.2020
A14503367Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu17.02.202018.02.2020
5190040367Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie31.01.202011.02.2020
Kúpna zmluvaBinary technologies, s.r.o., IČO: 36595721Zákazka na dodanie tovaru: Informačné a komunikačné technológie pre projekt30.01.202014.02.2020
Kúpna zmluvaMI holding s.r.o. Sama Chalúpku 20F 07101 Michalovce, IČO: 51745020Zákazka na dodanie tovaru: Knižničný fond30.01.202014.02.2020
Kúpna zmluvaDaffer spol. s r.o., Včelárska 1, 97101 Prievidza, IČO: 36320439Predmet zákazky je realizovaný v rámci projektu:" Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov30.01.202014.02.2020
Zmluva o dieloŠtefan Havrila, Hankovce 131, 06712Stavebno technické úpravy pre projekt "Projekt zlepšenia kl'účových kompetencií žiakov zš Mierová 1 v Strážskom."30.01.202014.02.2020
Kúpna zmluvaDaffer spol. s r.o., Včelárska 1, 97101 Prievidza, IČO: 36320439zákazka na dodanie tovaru - učebné pomôcky30.01.202014.02.2020
N20200127014Zmluva o spolupráciImplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, Slovenská republika IČO : 30 854 687Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce27.01.202030.01.2020
34/2017Dodatok č. 1 k zmluve 34/2017Viktória Zamboryová, Krivošťanská 517, 072 22 StrážskePrechod práv13.01.202013.01.2020
02471/2019-UVOP-U00112/19.00Protokol o odovzdaní pozemkovSlovenský pozemkový fond, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva mesta Strážske, okres Michalovce09.01.202030.01.2020
256/2019ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019Úrad vlády SR Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, IČO: 00151513Poskytnutie dotácie z programu poskytovateľ07.01.202007.01.2020
2/2020Zmluva o spolupráciMMPR, s. r. o., Jaltská 771/5 , 040 22 Košice, IČO: 46839267Oprávnená osoba bude vykonávať zber a prepravu uvedených zložiek komunálneho odpadu v meste vo svojich zberných nádobách, ktoré budú umiestnené na miestach odsúhlasených mestom Strážske03.01.202003.01.2020
1/2020Zmluva o poskytovaní služiebMestský podnik služieb mesta Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, IČO: 35556773plnenie povinností na úseku nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi03.01.202003.01.2020
54/2019Zmluva o nájme nehnuteľnostiMartin Hajdučko, Jahodná 518/1, 072 22 Strážske, IČO: 44 805 641prenájom Mestskej jedálne31.12.201913.01.2020
Počet záznamov: 696 (Strana 1 z 47) - 1 2 3 4 >>