Číslo zmluvy7115202301
Názov zmluvyZmluva o zriadení vecného bremena
Identifikácia účastníkaVýchodoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Opis predmetu zmluvy

Povinný je vlastníkom pozemku nachádzajúceho sa v obci Strážske,  ďalej len ako („slúžiaci pozemok“), v spoluvlastníckom podiele uvedenom v bode 1.1 tejto zmluvy.

Suma na zmluve €14271.99
Dátum podpisu13.02.2024
Dátum zverejnenia15.02.2024
Príloha (0.25 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=8938424