Číslo zmluvyID078DSP05
Názov zmluvyRámcová zmluva o poskytovaní služieb
Identifikácia účastníkaOrange Slovensko, a. s., Metodova 8., 821 08 Bratislava
Opis predmetu zmluvy

Dohoda zmluvných strán o podmienkach poskytovania služieb hlasovej a/alebo dátovej virtuálnej privátnej siete a ich kombinácii, a dohoda o technických podmienkach umožňujúcich ich využívanie a/alebo dohoda o podmienkach poskytovania benefitov a zliav z cien služieb a/alebo účastníckych programov alebo iných hlasových a/alebo dátových alebo iných typov služieb vrátane služby pevného pripojenia do internetu poskytovaných spoločnosťou Orange prostredníctvom ňou prevádzkovaných elektronických komunikačných sietí, a to podľa jednej alebo viacerých zmlúv o poskytovaní verejne dostupných služieb uzavretých podľa §84 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „Zmluva“ alebo „Zmluvy“).

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu31.01.2024
Dátum zverejnenia07.02.2024
Príloha (0.25 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=8909098