Číslo zmluvy25/2024
Názov zmluvyZmluva o nájme
Identifikácia účastníkaStredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, 072 22 Strážske
Opis predmetu zmluvy

Prenájom a dočasné užívanie časti stĺpu verejného osvetlenia v katastrálnom území mesta Strážske, ktorý je vo vlastníctve prenajímateľa. Ide o 2 stĺpy verejného osvetlenia v lokalite

Suma na zmluve €200.00
Dátum podpisu02.02.2024
Dátum zverejnenia02.02.2024
Príloha (0.17 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=8895582