Číslo zmluvy889/2023
Názov zmluvyZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Identifikácia účastníkaMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava
Opis predmetu zmluvy

Úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu19.01.2024
Dátum zverejnenia30.01.2024
Príloha (2.60 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/zmluva/8876234/