Číslo zmluvyN20231024014
Názov zmluvyZmluva o spolupráci
Identifikácia účastníkaImplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava
Opis predmetu zmluvy

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi IMPLEA a subjektom pri implementácii NP Spolu pre komunity, financovaného v rámci Programu Slovensko.

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu24.10.2023
Dátum zverejnenia24.10.2023
Príloha (0.90 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/zmluva/8483414/