Číslo zmluvy24/1/7
Názov zmluvyOpakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu
Identifikácia účastníkaSemancová Jana, Obchodná 440, 072 22 Strážske
Opis predmetu zmluvy

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania byt č. A/7 na ......... poschodí obytného domu na ul. Obchodnej 440 – bl.U3 v Strážskom na dobu určitú do 31.12.2024.

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu29.12.2023
Dátum zverejnenia30.01.2024
Príloha (0.23 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=8880976