Číslo zmluvy24/3/4
Názov zmluvyOpakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu
Identifikácia účastníkaTurok-Meceňová Jana, Obchodná 440, 072 22 Strážske
Opis predmetu zmluvy

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania byt č. C/4 na ......... poschodí obytného domu na ul. Obchodnej 440 v Strážskom na dobu určitú do 31.12.2024.

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu29.12.2023
Dátum zverejnenia30.01.2024
Príloha (0.23 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=8880935