Číslo zmluvy98/2023
Názov zmluvyNájomná zmluva
Identifikácia účastníkaOperačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Opis predmetu zmluvy

Prenajímateľ podľa podmienok ďalej uvedených v tejto Zmluve prenecháva za odplatu Nájomcovi Predmet nájmu uvedený v bode 1.2 tejto Zmluvy, aby ho Nájomca po dobu dohodnutú v tejto Zmluve, užíval a bral z neho úžitky.

Suma na zmluve €1.00
Dátum podpisu14.11.2023
Dátum zverejnenia16.11.2023
Príloha (2.09 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=8588864