Číslo zmluvyOPKZP-PO2-SC211-2018-40/28
Názov zmluvyDodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Identifikácia účastníkaMinisterstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Opis predmetu zmluvy

Zmluvné strany sa v zmysle článku 6 Zmluvy o poskytnutí NFP dohodli na zmene.

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu13.11.2023
Dátum zverejnenia14.11.2023
Príloha (2.44 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=8576663